Biuletyn Informacji Publicznej

 

STATUT FUNDACJI
Statut fundacji  > POBIERZ    
 

STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) OD 2004 ROKU
NR KRS

0000024181

NIP

521-30-20-963

REGON

016027802

 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

 

SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE
 2015
Pobierz
 2014
Pobierz
2013 
Pobierz

 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

 

OPINIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADAŃ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
2013 

Pobierz
2012 

Pobierz
 2011 

Pobierz

 

ZESTAWIENIE 1%

 

OGŁOSZENIE
Fundacja „Dr Clown” z siedzibą w Warszawie (03-468) przy ul. Jagiellońskiej 58/128A ogłasza wynik ogólnopolskiej zbiórki publicznej na mocy Decyzji nr 240/2013 wydanej przez Departament Administracji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, z dnia 26 czerwca 2013 roku: 

Zebrana kwota: 37 933,97 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy zł 97/100) została pozyskana w następujący sposób: 

1. dobrowolne wpłaty na specjalne konto bankowe dla celów zbiórki – 17 091,01 zł,

2. zbiórka dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach za zgodą ich właścicieli lub użytkowników – 20 842,96 zł.

Zebrane środki przeznaczone zostały w całości na: 

1. Zakup upominków dla dzieci przebywających w szpitalach i placówkach specjalnych – 8 265,60 zł,

2. Zakup, czyszczenie, pranie i konserwacja strojów dla wolontariuszy – terapeutów – 14 696,85 zł,

3. Sfinansowanie szkoleń doskonalących umiejętności terapeutyczne „Doktorów Clownów” z zakresu podstaw psychologii klinicznej a przede wszystkim z zakresu sztuki artystycznej: klaunady, magii, podstaw pantomimy oraz form teatralnych – 14 971,52 zł. 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Fundacja "Dr Clown"

ul. Jagiellońska 58 lok.128a

03-468 Warszawa

tel. (+48 22) 854 05 01

Newsletter

© 2015 Dr Clown . All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone