Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe

Drukuj

Pani/ Pana dane będą przetwarzane przez Fundację "Dr Clown" z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 58 lok. 128A, w celu niesienia pomocy osobom nieuleczalnie i przewlekle chorym. 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Fundacja „Dr Clown” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 58 lok.128a, kod pocztowy 03-468 Warszawa (dalej: Fundacja)

Dane kontaktowe

Z Fundacją można się skontaktować poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem 22 854 05 01 lub pisemnie pisząc na adres jego siedziby.

Z Fundacją można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

·         przeprowadzenia płatności, w tym obsługi księgowej – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda,

·         obsługi Pani/Pana w bazie darczyńców – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda,

·         kontaktu telefonicznego celem informowania o działalności oraz proszenia o wsparcie – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda,

·         przesyłania drogą listową oraz e-mailową informacji o działalności Fundacji oraz próśb o wsparcie – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Fundacji, takim jak firma obsługująca księgowość i  firmy współpracujące przy prowadzeniu akcji informacyjnych i edukacyjnych na rzecz chorych osób – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Fundacją i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe mogą być potencjalnie przekazywane do państw trzecich z uwagi na współpracę Fundacji z zewnętrznym dostawcą usług oferującym przechowywanie danych w chmurze obliczeniowej (m.in. Google Ireland Limited w ramach usługi G Suite). Fundacja zawierając umowę powierzenia przetwarzania danych z dostawcą usług znajdującym się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) nie wyklucza, że taki dostawca, pod warunkiem stosowania odpowiednich zabezpieczeń, może przekazywać dane kolejnym podwykonawcom.

W sytuacji gdy dane państwo trzecie nie zostało uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych dane mogą być przekazywane w oparciu o wiążące reguły korporacyjne (WRK), które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Może Pani/Pan otrzymać kopię WRK będących podstawą transferu  – proszę skontaktować się w tej sprawie z Fundacją.

Aktualny wykaz państw trzecich i podmiotów którym przekazywane są dane poza EOG znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, rozliczenia darowizny, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przez okres, który wynika z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Fundacji Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Fundacją. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do przeprowadzenia płatności oraz realizacji innych celów wskazanych powyżej.