fbpx

Szkolenie PFRON

Drukuj

W dniach 29.09.2021-05.10.2021, dzięki dofinasowaniu ze środków PFRON organizujemy szkolenie „Doskonalenie warsztatu pracy”, w trakcie którego 100 wolontariuszy Fundacji Dr Clown z całego kraju pogłębia swoją wiedzę w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi leczonymi na oddziałach psychiatrycznych.

Wśród omawianych tematów znajduje się między innymi:
1. Wykorzystanie coachingu w pracy z osobą chorą psychicznie z uwzględnieniem: sposobów zabezpieczania się przed syndromem wypalenia zawodowego w oparciu o
samoświadomość terapeuty; pracy metodami zindywidualizowanymi zodwoływaniem się do walorów podopiecznego; wzmocnienia i aktywizowania potencjału osoby z niepełnosprawnością psychiczną 
2. Ułatwienie funkcjonowania w sytuacjach stresowych poprzez zapoznanie ze sposobami walki ze stresem pogranicza improwizacji, dramy, pracy z pacynką i teatru
3. Poznanie zagrożeń pracy z chorymi jego rodziną; ryzyko uprzedmiotowienia podmiotów procesu, zacierania granic między „Ja” a „beneficjent pomocy”; poznanie
naturalnej dynamiki budowania relacji i jej punktów krytycznych; modelowanie zachowań podmiotów procesu leczniczego
4. Metody pracy z ciałem, pogłębianie potencjału twórczego osób niepełnosprawnych jako metody terapii – muzykoterapia
5. Specyfika chorób leczonych na oddziałach psychiatrycznych - klasyfikacja chorób psychicznych - podstawowe metody leczenia chorób psychicznych.
6. Pobudzanie kreatywności- praca z metafor

W trakcie realizacji projektu jego uczestnicy dostają również wsparcie indywidualne, które pomaga im w przyjrzeniu się ich własnemu doświadczeniu w pracy z osobą z
niepełnowymiarowościami.

PFRON wersja podstawowa RGB 01