„JEDEN PACJENT – WIELE SPOJRZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH”– PSYCHOTERAPIA WYSOKOFUNKCJONUJĄCYCH DOROSŁYCH OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU. ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ

Fundacja „Dr Clown” Oddział w Lesznie reprezentowana przez Annę Paszczuk, dzięki wsparciu Miasta Leszno, jest organizatorem konferencji "Jeden pacjent - wiele spojrzeń diagnostycznych"- psychoterapia wysokofunkcjonujących dorosłych osób ze spektrum autyzmu.

Spotkanie odbędzie się 22.04. 2017 w godzinach 11:00-18:00 w leszczyńskim Ratuszu i skierowane jest do wszystkich zainteresowanych lekarzy, psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów i pedagogów.

W skład  Komitetu Naukowego weszli: Ewa Dobiała, Kamilla Jakubowska, Joanna Ławicka, Anna Pakalska. Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna.

Leszczyńska konferencja jest jedną z pierwszych w Polsce prób spotkania profesjonalistów zajmujących się diagnozą i rozwojem dziecka z psychoterapeutami reprezentującymi czołowe modalności psychoterapeutyczne. Celem wydarzenia jest otwarcie przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz sposobów rozumienia zagadnienia, spotkanie aktualnej wiedzy dotyczącej autyzmu pochodzącej z obszaru pedagogiki, psychologii i medycyny oraz uwrażliwienie środowiska profesjonalistów na wyzwania będące codziennością pacjentów ze spektrum autyzmu.

Wydarzenie jest częścią kampanii społecznej Leszna "Świadomość niepełnosprawności".

Dane kontaktowe

Fundacja "Dr Clown"

ul. Jagiellońska 58 lok.128a

03-468 Warszawa

tel. (+48 22) 854 05 01

Newsletter

© 2015 Dr Clown . All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone