„DOKTOR CLOWN PODNOSI SWOJE KWALIFIKACJE” – SZKOLENIE NT. PRACY Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI

100 wolontariuszy Fundacji "Dr Clown" po raz kolejny będzie doskonalić swoje kompetencje w dziedzinie pracy z osobami niepełnosprawnymi.

W dniach 21-27 września na ogólnopolskim szkoleniu „Doktor clown podnosi swoje kwalifikacje” wolontariusze Fundacji będą poszerzać wiedzą w zakresie  szeroko pojętej interwencji kryzysowej, oferowania wsparcia w sytuacjach stresowych, budowania relacji z osobami niepełnosprawnymi i ich otoczeniem oraz aktywizowania osób niepełnosprawnych. Wolontariusze będą również doskonalić warsztat pracy animatora w pracy z osobami z różnymi typami niepełnosprawności.
Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - dziękujemy.

Dane kontaktowe

Fundacja "Dr Clown"

ul. Jagiellońska 58 lok.128a, 03-468 Warszawa

tel.(+48 22) 854 05 01, e-mail: info@drclown.pl

 

Polityka prywatności

© 2015 Fundacja "Dr Clown". All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone