FUNDACJA „DR CLOWN” REALIZUJE PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON

Fundacja „Dr Clown” realizuje dwa projekty współfinansowane ze środków PFRON.

"Wsparcie z doktorem clownem" to projekt wdrażający superwizje osób pracujących z osobami z niepełnosprawnościami, zapobiegające wypaleniu zawodowemu. Projekt realizowany jest w Warszawie, Opolu, Katowicach i Poznaniu w okresie luty-grudzień 2019 roku.

"Na kłopoty Doktor Clown” to projekt wdrażający szkolenia dla wolontariuszy i pracowników Fundacji „Dr Clown” w zakresie pracy z osobami z porażeniem mózgowym. Projekt rozpocznie się w maju 2019 roku.

Dane kontaktowe

Fundacja "Dr Clown"

ul. Jagiellońska 58 lok.128a, 03-468 Warszawa

tel.(+48 22) 854 05 01, e-mail: info@drclown.pl

 

Polityka prywatności

© 2015 Fundacja "Dr Clown". All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone