TRWA SZKOLENIE DLA 84 DZIAŁACZY FUNDACJI „DR CLOWN” Z ZAKRESU PRACY Z OSOBAMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Rozpoczęliśmy 6-dniowe szkolenie "Na kłopoty - Doktor Clown" dla 84 osób - wolontariuszy i kadry Fundacji "Dr Clown" z całej Polski, na co dzień pracujących z osobami z niepełnosprawnościami. Oprócz szkoleń każdy uczestnik  będzie miał możliwość udziału w spotkaniach indywidualnych.

Zagadnienia poruszane na szkoleniach:

  1. Wykorzystanie coachingu w pracy z osobą niepełnosprawną z uwzględnieniem:

- sposobów zabezpieczania się przed syndromem wypalenia zawodowego w oparciu o samoświadomość terapeuty

- pracy metodami zindywidualizowanymi z odwoływaniem się do walorów podopiecznego

  1. Wybrane elementy arteterapii ze szczególnym uwzględnieniem koloroterapii
  2. Poznanie zagrożeń pracy z niepełnosprawnymi jego rodziną - ryzyko uprzedmiotowienia w procesie zacierania granic między „Ja” a „beneficjent pomocy”- poznanie naturalnej dynamiki budowania relacji i jej punktów krytycznych
  3. Nauka przeformowywania celów życiowych zależnie od posiadanych zasobów - modelowanie pozytywnego wizerunku siebie, aktywizacji społecznej i zawodowej chorych -"Doktor Clown" jako lider zmiany
  4. Edukacja grupowa jako alternatywna forma terapii osób z porażeniem mózgowym. Nauka technik pracy grupowej, dynamiki zmiany, modelowania i kreowania pozytywnych postaw
  5. Doskonalenie warsztatu pracy animatora i wykorzystanie tych metod we wspieraniu terapii i rehabilitacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem technik ruchu, improwizacji i iluzji. 

Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - dziękujemy.

Dane kontaktowe

Fundacja "Dr Clown"

ul. Jagiellońska 58 lok.128a, 03-468 Warszawa

tel.(+48 22) 854 05 01, e-mail: info@drclown.pl

 

Polityka prywatności

© 2015 Fundacja "Dr Clown". All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone