Realizacja projektu ze Stowarzyszeniem TRISO

Fundacja "Dr Clown" Region Opolszczyzna jest partnerem w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich. Beneficjentem projektu jest TRISO - Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21.
Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Aktywności i Rehabilitacji Dzieci z Trisomią 21, w Opolu, przy ul. Jagiellonów 53
Umowa nr   RPOP.10.02.00-16-0017/17-00 z dnia   15.02.2018 r.

Dane kontaktowe

Fundacja "Dr Clown"

ul. Jagiellońska 58 lok.128a, 03-468 Warszawa

tel.(+48 22) 854 05 01, e-mail: info@drclown.pl

 

Polityka prywatności

© 2015 Fundacja "Dr Clown". All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone