Biuletyn Informacji Publicznej

 

STATUT FUNDACJI
Statut fundacji  > POBIERZ
 

STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) OD 2004 ROKU
NR KRS

0000024181

NIP

521-30-20-963

REGON

016027802

 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

2016

Pobierz

2015

Pobierz

2014

Pobierz

2013

Pobierz

2012
Pobierz

2011
Pobierz

 

2010

Pobierz

2009

Pobierz

2008

Pobierz

2007

Pobierz

 

SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE
 

2016
Pobierz

2015
Pobierz

 

2014
Pobierz

2013 
Pobierz

 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

2016

Pobierz

2015

Pobierz

2014

Pobierz

2013

Pobierz

2012

Pobierz

2011

Pobierz

2010

Pobierz

2009

Pobierz
 
 
OPINIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADAŃ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

2016 

Pobierz
 

2015 

Pobierz
 

2014 

Pobierz
 

2013 

Pobierz
 

2012 

Pobierz 
 

2011 

Pobierz
 

2010

Pobierz 

2009

Pobierz

 

ZESTAWIENIE 1%
OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Warszawa 16 listopad 2017

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 8 listopada 2017 roku – zapewnienia  usługi noclegowej, wynajmu sal szkoleniowych oraz zapewnienia usługi wyżywienia na szkolenie realizowane w ramach projektu „ Wsparcie z dr clownem” (wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr: 223496) w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.

Zgodnie z procedurami wysłano zapytanie do trzech podmiotów. W odpowiedzi na zapytanie o cenę wpłynęła 1 oferta, które spełniła kryteria formalne oraz 2 oferty nie spełniające wymogów

Lp.

Nazwa Firmy

Spełnienie wymogów

1.

Hotel AQUARIUS SPA ul. Kasprowicza 24, 78-100 Kołobrzeg

nie

2.

Hotel Gołębiewski Tadeusz Gołębiewski ul. Karkonowska 14, 58-540 Karpacz

nie

3.

Lambert Travel Ewa Lasocka, ul. Królowej Jadwigi 153, 30-212 Kraków

tak

 wyboru firmy dokonano na podstawie wagi punktowej zawartej w zapytaniu ofertowym pkt. IV

Lp.

Nazwa Firmy

Suma pkt.

1.

Lambert Travel Ewa Lasocka, ul. Królowej Jadwigi 153, 30-212 Kraków

100

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanej oferty  dokonano wyboru wykonawcy:

Lambert Travel Ewa Lasocka, ul. Królowej Jadwigi 153, 30-212 Kraków

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Fundacja „Dr Clown” z siedzibą w Warszawie (03-468) przy ul. Jagiellońskiej 58/128A ogłasza wynik ogólnopolskiej zbiórki publicznej na mocy Decyzji nr 240/2013 wydanej przez Departament Administracji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, z dnia 26 czerwca 2013 roku: 

Zebrana kwota: 37 933,97 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy zł 97/100) została pozyskana w następujący sposób: 

1. dobrowolne wpłaty na specjalne konto bankowe dla celów zbiórki – 17 091,01 zł,

2. zbiórka dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach za zgodą ich właścicieli lub użytkowników – 20 842,96 zł.

Zebrane środki przeznaczone zostały w całości na: 

1. Zakup upominków dla dzieci przebywających w szpitalach i placówkach specjalnych – 8 265,60 zł,

2. Zakup, czyszczenie, pranie i konserwacja strojów dla wolontariuszy – terapeutów – 14 696,85 zł,

3. Sfinansowanie szkoleń doskonalących umiejętności terapeutyczne „Doktorów Clownów” z zakresu podstaw psychologii klinicznej a przede wszystkim z zakresu sztuki artystycznej: klaunady, magii, podstaw pantomimy oraz form teatralnych – 14 971,52 zł. 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Fundacja "Dr Clown"

ul. Jagiellońska 58 lok.128a

03-468 Warszawa

tel.(+48 22) 854 05 01

e-mail: info@drclown.pl

 

Newsletter

© 2015 Fundacja "Dr Clown". All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone