Wszystko co musisz wiedzieć o PIT-36

Co to jest PIT-36?

Każdy podatnik, który w danym roku podatkowym osiągnął jakiekolwiek przychody, zobowiązany jest do rozliczenia podatku dochodowego. W zależności od tytułu uzyskania przychodów i wybranej formy opodatkowania, wymagane jest złożenie odpowiedniego formularza. Co to jest PIT-36?

Druk PIT-36 to deklaracja dedykowana tym podatnikom, którzy w danym roku podatkowym prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy wykorzystaniu skali podatkowej. PIT-36 obejmuje również specjalne działy produkcji rolnej – opodatkowane na ogólnych zasadach w oparciu o skalę podatkową. Formularz PIT-36 dotyczy także przychodów z najmu i dzierżawy.

Istnieją dwie opcje opodatkowania osób prowadzących działalność gospodarczą, uzyskujących wynagrodzenie bez pośrednictwa płatnika. Pierwszą opcją opodatkowania tychże przychodów jest tzw. ryczałt ewidencjonowany. Drugą opcją zaś jest opodatkowanie na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej od 18 do 32 %. Jeśli rozliczamy przychód właśnie na zasadach ogólnych składamy PIT-36 robiąc to samodzielnie.

Formularz PIT-36 można złożyć do Urzędu Skarbowego w trzech formułach – listownie (najlepiej ZPO) lub bezpośrednio w US, gdzie obsługa na miejscu sprawdzi poprawność wypełnienia druku PIT-36. Wyróżnia się też PIT-36 online (elektroniczny), który jest prosty, wygodny i pozwala na zaoszczędzenie mnóstwa czasu. W celu złożenia deklaracji PIT-36 online, konieczne jest posiadanie NIP-u.

Pobieranie program do PIT Wersja online PIT

Darmowy program PITax.pl Łatwe podatki dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP. Dane techniczne programu znajdują się w dolnej częsci strony.

Dla kogo PIT-36?

PIT-36

Formularz PIT-36 należy złożyc w urzędzie skarbowym, jeżeli:

• Podatnik prowadził w danym roku podatkowym pozarolniczą działalność gospodarczą,

• Pozyskane dochody wywodzą się z prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, która opodatkowana jest na ogólnych zasadach skali podatkowej,

• Przychód został uzyskany z tytułu dzierżawy, poddzierżawy, najmu, podnajmu lub podobnych umów o takim charakterze, opodatkowanych na ogólnych zasadach,

• Uzyskane przychody zostały zarobione poza granicami kraju bez pośrednictwa polskich płatników,

• Inne źródła pozyskania dochodów są opodatkowane na ogólnych zasadach podatkowych przy zastosowaniu skali podatkowej, od których podatnik, jak również pracodawca nie miał obowiązku odprowadzania systematycznych składek.

Ważne, aby zapamiętać


Jeżeli podatnik wypełniający druk PIT-36 uzyskał oprócz dochodów, wynikających z prowadzenia działalności lub ww produkcji rolnej, opodatkowanej według ogólnych zasad skali procentowe dodatkowo inne przychody, które nie są wymienione w tym artykule, jest zobowiązany do złożenia stosownej deklaracji, co oznacza, że swój przychód musi podzielić na kilka formularzy, zgodnie z rodzajami pozyskanych dochodów

PIT-36 a rozliczenie wspólne (preferencyjne)

PIT-36 umożliwia podatnikom rozliczenie wspólne małżonków, jak również w sposób przeznaczony dla osób samotnie wychowujących dzieci. Oznacza to, że mamy możliwość na jednym druku dokonać jednego rozliczenia podatkowego zarówno własnego, jak i małżonka. Można tego dokonać tylko, jeśli:

• W ciągu całego roku podatkowego małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim,

• Między małżonkami przez cały okres podatkowy istniała wspólność majątkowa,

• Jedno z małżonków stosuje podczas rozliczenia podatek liniowy, podatek tonażowy, bądź ryczałt ewidencjonowany.

W rozliczeniu, jako osoba samotnie wychowująca dziecko określa się osobę:

• Która jest jedynym opiekunem prawnym dziecka,

• Pozostającą panną, kawalerem,

• Będącą wdową, wdowcem,

• Rozwiedzioną, w separacji orzeczonej przez sąd,

• Której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich,

• Której małżonek odbywa karę pozbawienia wolności.

Dzieckiem jest osoba pozostająca pod opieką podatnika, które:

• Jest małoletnie (tj. Nie ukończyło 18 roku życia),

• Uczy się, uczęszcza do szkół, również wyższych, wieczorowych, bądź za granicą i dodatkowo nie jest starsze niż 25 lat,

• Otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną- niezależnie od wieku dziecka.

Załączniki

Do PIT-36 dołączamy następujące formularze:

• PIT/B- stanowi informację o wysokości dochodu lub straty z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (pobierz),

• PIT/D- dotyczy podatników, którym należy się ulga mieszkaniowa oraz odliczenie takich wydatków (pobierz),

• PIT/M- w przypadku, kiedy dzieci podatnika/podatników uzyskały dochody (przykładowo z dorywczej pracy) (pobierz),

• PIT/O- druk umożliwiający dokonywanie odliczeń z tytułu darowizn, ulgi rehabilitacyjnej itp. (pobierz),

• PIT/ZG- dotyczy osób, które w danym roku podatkowym uzyskały dodatkowe przychody z pracy za granicą (pobierz),

• PIT/Z- określający wysokość dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej (pobierz).

Program PIT-36 za 2019 rok

Program PIT-36

Rozlicz PIT-36 nawet w 5 minut!

Poprawnie wypełniony druk PIT-36 należy złożyć osobiście w wyznaczonym urzędzie skarbowym do dnia 30 kwietnia 2020 roku, bądź w tym samym terminie wysłać zeznanie podatkowe przez internet korzystając z aplikacji lub programów PIT, które ułatwiają wypełnienie deklaracji podatkowej i umożliwiają rozliczenie bez wychodzenia z domu.

Dane techniczne programu PITax.pl Łatwe podatki

Aplikacja PITax.pl Online

Aplikacja dostępna jest pod adresem https://www.pitax.pl/rozlicz/0000024181/

Obsługiwane przeglądarki: Z aplikacji można korzystać we wrzystkich współczesnych przeglądarkach internetowych. Zapewniamy pełne wsparcie dla wskazanych i wyższych wersji przeglądarek:

• Mozilla Firefox wersja 55

• Google Chrome wersja 60

• Apple Safari wersja 10

• Microsoft Internet Explorer wersja 11

Wymagane ustawienia przeglądarki:

• Właczona obsługa języka JavaScript

• Włączona obsługa ciasteczek (cookies)

• Możliwość obsługi plików pdf

Aplikacja PITax.pl dla Windows

Aplikacja dostępna jest pod adresem https://www.pitax.pl/offline/0000024181/PITax.pl.instalator.exe

Parametry programu

• Aktualna wersja: Program jest pobierany bezpośrednio z serwerów producenta. Z tego względu zawsze aktualna informacja o wersji dostępna jest pod tym linkiem.

• rozmiar pliku: 662 kB

Minimalne wymagania systemowe

• Procesor: 1 GHz lub szybszy

• 1GB RAM

• 50 MB wolnej przestrzeni na dysku

• Windows 7 lub nowszy - rekomendowany Windows 10

• Acrobat Reader DC 2017

• Internet Explorer wersja 11

Aplikacja PITax.pl w wersji na komputery została zaprojektowana dla rozdzielczości ekranów 1280x768 lub większej.

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.