PIT-37

Najpopularniejszą deklaracją podatkową, jaka składana jest w okresie rozliczeniowym w urzędach skarbowych jest druk PIT-37, który dotyczy przychodów opodatkowanych według skali podatkowej 18% bądź 32%. Do złożenia tego formularza zobowiązani są podatnicy:

• Zdobywają dochody z tytułu umowy o pracę, zlecenie lub dzieło,

• Korzystają ze świadczeń takich jak emerytura czy renta.

Kwota wolna od podatku:


Urząd skarbowy wyznaczył kwotę zarobku, która nie jest opodatkowana o wysokości 3091 zł. Oznacza to, że dopiero nadwyżka od tej wartości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, rozliczanym na druku PIT. W sytuacji, kiedy należymy do grupy osób zobowiązanych do wybrania i wypełnienia PIT-37, jednak nasz roczny dochód nie przekracza wyżej wymienionej kwoty nie musimy wypełniać deklaracji oraz składać jej w urzędzie skarbowym.

 

Pobieranie program do PIT Wersja online PIT

Darmowy program PITax.pl Łatwe podatki dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP. Dane techniczne programu znajdują się w dolnej częsci strony.

PIT-37- kto wypełnia?

PIT-37Do osób wypełniających PIT-37 zaliczamy osoby:

• uzyskujące wynagrodzenia za pracę lub z tytulu innego stosunku służbowego,

• pobierające emerytury,renty oraz świadczenia i zasiłki przedemerytalne,

• otrzymujące zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,

• prowadzące działalność osobistą,

• uzyskujące przychody z tytułu praw autorskich lub innych praw majątkowych,

Osoby objęte PIT-37 nie mogą prowadzić działalności gospodarczej oaz działów specjalnych produkcji rolnej. Nie mogą też obniżać swojego dochodu o straty z ubiegłych lat oraz doliczać dochodów małoletnich dzieci.

PIT-37 możemy wypełniać przy łącznym opodatkowaniu obu małżonków. Warunkiem jest pozostowanie poprzez cały rok podatkowy w związku małżeńskim, w tym czasie nie może zostać także przerwana ich łączność majątkowa. Małżonkowie nie powinni także podlegać przepisom pozarolniczej działalności gospodarczej oraz specjalnej produckji rolnej.

PIT-37 może być rozliczany w sposób preferencyny przez szeroką grupę osób. Prawo do takiego rozliczania mają osoby pozostające w stanie panieńskim lub kawalerskim, osoby rozwiedzione, osoby w separacji, wreszcie osoby, których współmałżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. W myśl ustawy osobom jednocześnie wychowującym dziecko przysługuje także zasiłek lub renta socjalna. Jeśli osoba samotnie wychowuje dziecko uczące sie do 25 roku życia (nie uzyskujące dochodów, podlegające opodatkowaniu) również przysługuje jej rozliczanie w sposób preferencyjny.

Rozliczenie wspólne PIT-37

W przypadku tego druku PIT również podatnicy mają możliwość złożenie wspólnej deklaracji, pod warunkiem, że oboje z nich spełniają warunki kwalifikujące do PIT-37. Dzięki tej opcji może się zdarzyć, że wasza rodzina będzie mogła opłacić niższy podatek, w przypadku, kiedy jeden z małżonków musiałby uwzględnić w swoim rozliczeniu stawkę 32% opodatkowania, ze względu na przekroczenie progu zarobków, natomiast drugi z nich zarabia znacznie mniej, w czego wyniku suma dochodów, podzielona na dwójkę podatników daje kwotę, która mieści się w przedziale opodatkowanym na 18%.


Dodatkowo w rozliczeniu PIT-37 możemy uwzględnić to, że jesteśmy osobą samotnie wychowującą dziecko,tj. jesteśmy panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką lub rozwodnikiem, jedyną osobą posiadającą prawa do wychowania dziecka, podatnikiem będącym w separacji orzeczonej przez sąd, bądź nasz małżonek/małżonka jest pozbawiona wolności. Dzieckiem w rozliczeniu podatkowym jest potomek małoletni, nie starszy niż 25 lat w przypadku kontynuowania nauki, bądź bez względu na wiek- pobierający zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Odliczenia i załączniki

Wypełnij załączniki, jeżeli możesz korzystać z odliczeń:

• Darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego lub na rzecz kwiodawstwa,

• Ulgi rehabilitacyjnej i wydatków na cele z nią związanych,

• Ulgi internetowej w wysokości nie przekracającej 760 zł,

• Za składki uiszczane na induwidualne konto zabezpieczenia społecznego,

• Na wydatki związane z nabyciem nowych technoligii,

• Dotyczących wyszkolenia uczniów,

• Z tytułu opłacanych składek ZUS,

• Ulgi prorodzinnej,

• Ulgi abolicyjnej.

Aby skorzystać z ulg i odliczeń podatnik zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia załącznika PIT/O, w którym możemy uwzględnić wszelkie należne nam odliczenia.
W przypadku, kiedy nasze małoletnie dziecko uzyskało przychód w danym roku podatkowym mamy obowiązek poinformowania o tym urząd skarbowy, składając dodatkowo załącznik PIT/M

Załączniki PIT-37 do pobrania:

PIT/O przy odliczeniach nie związanych z ulgami mieszkaniowymi (pobierz),

PIT/D przy wydatkach mieszkaniowych (pobierz),

PIT-2K odliczając ulgę odsetkową przy spłacie kredytu na mieszkanie, składamy razem z PIT/D (pobierz)

.

PIT-37 – możliwości rozliczenia

Druki PIT-37 można złożyć do Urzędu Skarbowego w trzech formułach: listownej, lub bezpośrednio w US. Możliwa jest również forma rozliczenia PIT-u online.

Druk PIT-37 można wysłać przy pomocy poczty - najlepiej za potwierdzeniem odbioru. Osoby przebywające za granicą mają możliwość przekazania formularza PIT-37 polskiemu urzędowi konsularnemu. Typową formą dostarczenia formularza PIT-37 jest bezpośrednie złożenie w US. Deklaracje PIT-37 do wypełnienia znaleźć można w każdym US. Na miejscu uzyskać można również skuteczną pomoc w wypełnianiu na podstawie wzoru PIT-37.

PIT-y online

Oprócz powyższych tradycyjnych sposobów, od kilku lat możliwe jest rozliczanie PIT-u online. PIT online to większa wygoda, a przede wszystkim znaczna oszczędność czasu. Do wypełnienia PIT-u 37 nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego. Rozliczenie PIT online wymaga podania jedynie 5 danych: NIP/PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok poprzedni podatkowy.

Program PIT-37

Darmowa pomoc w rozliczeniu PIT-37

Wypełniając formularz podatkowy PIT-37 możemy skorzystać z ułatwienia, jakie od kilku lat proponuje podatnikom urząd skarbowy, w postaci programu do PIT. Dzięki takiej aplikacji podatkowej mamy możliwość wypełnienia i złożenia deklaracji w wygodni sposób, nie wychodząc z domu oraz korzystając z wszelkich ułatwień, jakie funduje nam ta nowoczesna forma (automatyczne obliczenia, wykrywanie błędów, pomoc w wyborze załączników).

Dane techniczne programu PITax.pl Łatwe podatki

Aplikacja PITax.pl Online

Aplikacja dostępna jest pod adresem https://www.pitax.pl/rozlicz/0000024181/

Obsługiwane przeglądarki: Z aplikacji można korzystać we wrzystkich współczesnych przeglądarkach internetowych. Zapewniamy pełne wsparcie dla wskazanych i wyższych wersji przeglądarek:

• Mozilla Firefox wersja 55

• Google Chrome wersja 60

• Apple Safari wersja 10

• Microsoft Internet Explorer wersja 11

Wymagane ustawienia przeglądarki:

• Właczona obsługa języka JavaScript

• Włączona obsługa ciasteczek (cookies)

• Możliwość obsługi plików pdf

Aplikacja PITax.pl dla Windows

Aplikacja dostępna jest pod adresem https://www.pitax.pl/offline/0000024181/PITax.pl.instalator.exe

Parametry programu

• Aktualna wersja: Program jest pobierany bezpośrednio z serwerów producenta. Z tego względu zawsze aktualna informacja o wersji dostępna jest pod tym linkiem.

• rozmiar pliku: 662 kB

Minimalne wymagania systemowe

• Procesor: 1 GHz lub szybszy

• 1GB RAM

• 50 MB wolnej przestrzeni na dysku

• Windows 7 lub nowszy - rekomendowany Windows 10

• Acrobat Reader DC 2017

• Internet Explorer wersja 11

Aplikacja PITax.pl w wersji na komputery została zaprojektowana dla rozdzielczości ekranów 1280x768 lub większej.

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.