Polecenie zapłaty

Pytania i odpowiedzi dotyczące polecenia zapłaty.

Co to jest polecenie zapłaty i na czym polega?

Polecenie zapłaty polega na tym, że raz w miesiącu z Pana/Pani konta, bez żadnych dodatkowych formalności, na konto Fundacji „Dr Clown” będzie przekazywana określona przez Pana/Panią kwota darowizny. Wystarczy tylko pobrać, wydrukować i wypełnić formularz polecenia zapłaty, a następnie odesłać go do Fundacji w bezpłatnej kopercie zwrotnej.

 

Pobierz

 

Polecenie zapłaty jest prostą, bezpieczną i szybką formą regulowania powtarzających się płatności. Stanowi ono polski odpowiednik usługi direct debit funkcjonującej od wielu lat w europejskich systemach rozliczeń. Miliony Europejczyków wykorzystuje tę formę płatności do regulowania opłat za:

  • usługi telekomunikacyjne,
  • abonament płatnej telewizji,
  • składkę ubezpieczenia,
  • rachunki za energię elektryczną, cieplną, gaz,
  • czynsz,
  • prenumeraty czasopism,
  • spłaty pożyczek itp.

Również wiele organizacji pozarządowych w Polsce korzysta z polecenia zapłaty.

Dzięki tej formie rozliczeń nie musi Pan/Pani dokonywać przelewu środków w banku lub na poczcie. Od momentu ustanowienia polecenia zapłaty, co miesiąc 15 dnia każdego miesiąca Fundacja „Dr Clown” inicjuje transakcję i darowizna jest automatycznie przekazywana na rachunek Fundacji.

Polecenie zapłaty realizowane jest w sposób całkowicie bezpieczny drogą elektroniczną (ELIXIR).

Dane kontaktowe

Fundacja "Dr Clown"

ul. Jagiellońska 58 lok.128a

03-468 Warszawa

tel.(+48 22) 854 05 01

e-mail: info@drclown.pl

 

Newsletter

© 2015 Fundacja "Dr Clown". All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone